Skip to content
Menu

Příspěvky autora

Duševní komplikace a problematické chování u dětí bez otce – výzkum

Duševní_komplikace_a_problematické_chování_u_dětí_bez_otce

28/06/2023 jsme mohli číst na webu epochtimes.cz článek, který se zabývá výzkumem problematického chování a duševních komplikací u dětí vyrůstajících bez otce. Redakce Epoch v něm píše: „Podle zprávy zveřejněné nestranným výzkumným ústavem America First Policy Institute (AFPI), žije zhruba každé čtvrté dítě v USA v rodinách bez otce, což má nepopiratelně negativní dopad na chování a duševní zdraví dětí.“

Od roku 1987 do roku 2022 bylo provedeno několik desítek studií, na jejichž základě AFPI zjistil jasnou souvislost mezi tím, že jsou děti vychovávané v rodinách bez otce a vývojovými problémy, od špatných známek, úzkostí a sebevražd, až po násilné chování, užívání drog a kriminalitu. Úřad pro sčítání lidu také zjistil, že v Americe žije každé čtvrté dítě, a tudíž osmdesát procent neúplných rodin, bez otce. „Děti, které mají aktivně zapojeného otce, dosahují ve škole mnohem lepších výsledků,“ uvádí dále AFPI. „Průzkum Rasmussen z roku 2022 ukázal, že 84 procent Američanů věří, že silná rodina je základem silného národa. Jsou také přesvědčeni, že rodiče nesou hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí, nebo by alespoň měli. Pouze 11 procent respondentů uvedlo, že výchova dětí je odpovědností společnosti. Šedesát pět procent respondentů bylo přesvědčeno, že děti, které vyrůstají bez otce, čelí v životě značnému znevýhodnění.“ Uvádí dále Redakce Epoch. AFPI si uvědomuje, že neexistuje žádné „univerzální“ vládní řešení této krize. Podle AFPI by měly výrazné postavy národa jako herci, sportovci, celebrity a hudebníci, „posunout důležitost otcovství do popředí veřejného povědomí“. Vyřešení otázky otcovství by mohlo mít sjednocující dopad na celou společnost, míní organizace. „Každý určitě slyšel tvrzení, že rodina je základ státu. Není ovšem jediné, výroků, které zdůrazňují význam rodiny, je hodně. Připomeňme starořímské: ‚nejvyšší ctností je rodina’ nebo středověké: ,bez víry není rodina a bez rodiny víra’. Dnes říkáme, že je základním stavebním kamenem sociálního systému, zabezpečuje stabilitu společnosti a v rozhodujícím rozsahu zajišťuje reprodukci, tedy zachování lidského rodu.“ napsala redakce Epoch.

Příspěvky autora

Podobné příspěvky

Duševní komplikace a problematické chování u dětí bez otce – výzkum

Duševní_komplikace_a_problematické_chování_u_dětí_bez_otce

28/06/2023 jsme mohli číst na webu epochtimes.cz článek, který se zabývá výzkumem problematického chování a duševních komplikací u dětí vyrůstajících bez otce. Redakce Epoch v něm píše: „Podle zprávy zveřejněné nestranným výzkumným ústavem America First Policy Institute (AFPI), žije zhruba každé čtvrté dítě v USA v rodinách bez otce, což má nepopiratelně negativní dopad na chování a duševní zdraví dětí.“

Od roku 1987 do roku 2022 bylo provedeno několik desítek studií, na jejichž základě AFPI zjistil jasnou souvislost mezi tím, že jsou děti vychovávané v rodinách bez otce a vývojovými problémy, od špatných známek, úzkostí a sebevražd, až po násilné chování, užívání drog a kriminalitu. Úřad pro sčítání lidu také zjistil, že v Americe žije každé čtvrté dítě, a tudíž osmdesát procent neúplných rodin, bez otce. „Děti, které mají aktivně zapojeného otce, dosahují ve škole mnohem lepších výsledků,“ uvádí dále AFPI. „Průzkum Rasmussen z roku 2022 ukázal, že 84 procent Američanů věří, že silná rodina je základem silného národa. Jsou také přesvědčeni, že rodiče nesou hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí, nebo by alespoň měli. Pouze 11 procent respondentů uvedlo, že výchova dětí je odpovědností společnosti. Šedesát pět procent respondentů bylo přesvědčeno, že děti, které vyrůstají bez otce, čelí v životě značnému znevýhodnění.“ Uvádí dále Redakce Epoch. AFPI si uvědomuje, že neexistuje žádné „univerzální“ vládní řešení této krize. Podle AFPI by měly výrazné postavy národa jako herci, sportovci, celebrity a hudebníci, „posunout důležitost otcovství do popředí veřejného povědomí“. Vyřešení otázky otcovství by mohlo mít sjednocující dopad na celou společnost, míní organizace. „Každý určitě slyšel tvrzení, že rodina je základ státu. Není ovšem jediné, výroků, které zdůrazňují význam rodiny, je hodně. Připomeňme starořímské: ‚nejvyšší ctností je rodina’ nebo středověké: ,bez víry není rodina a bez rodiny víra’. Dnes říkáme, že je základním stavebním kamenem sociálního systému, zabezpečuje stabilitu společnosti a v rozhodujícím rozsahu zajišťuje reprodukci, tedy zachování lidského rodu.“ napsala redakce Epoch.

Melinda Sordino

Nyní pracuje jako redaktorka pro web Právo na intimitu, časopis Na Scestí a PR v organizaci Dobré místo. Vystudovala filmovou režii a scenáristiku ve Zlíně, později si rozšířila vzdělání o knihovnický kurz a kurz pracovníka v sociálních službách, kdy vykonávala práci peer konzultanta. Později tento obor opustila a začala prodávat v knihkupectví, neboť právě knihy jsou jí velmi blízké. Hraje šachy, věnuje se hře na kytaru, zpěvu, také ráda fotí, maluje, píše. Je obdivovatelem umění a všeho, co se tohoto velmi širokého odvětví dotýká.