Skip to content
Menu

Web Právo na intimitu prosazuje myšlenku, že i lidé s různými handicapy mohou vést plnohodnotný život, včetně intimního života. Klade si za cíl upozorňovat na přehlížení této problematiky ze strany pracovníků pomáhajících lidem s handicapem, a zároveň sdílet problémy intimního života, které se s jednotlivými handicapy pojí a nabízet možné cesty z těchto zdánlivě slepých uliček.

Nové příspěvky