Skip to content
Menu

Užitečné odkazy

Policie 158
Záchranná služba 155
Tísňové volání 112

Zdravotnická zařízení – dle místa bydliště

OSPOD – Orgán sociálně-právní ochrany dětí – dle místa bydliště (http://www.ospod.cz/)

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – dle místa bydliště

Azylové domy – https://www.azylaky.cz

Občanské poradnywww.obcanskeporadny.cz

Gynekologie – gynekolog/gynekoložka, ke kterému/é docházíte a máte důvěru – nemocnice s gynekologickou ambulancí – lékařská pomoc první pomoci (v případě nedostupnosti gynekologa) – https://www.znamylekar.cz/gynekolog/praha

Vyšetření HIV/AIDS
Informace: http://www.aids-hiv.cz/ nebo tel.: 800 444 144, po-pá 13-18h bezplatně. Kromě¨výše uvedených pracovišť může vyšetření na HIV/AIDS provádět každý praktický lékař!

Svépomocná skupina SASA – https://sasa.obetiznasilneni.cz/

Poradenská a lékařská pracoviště – ČR

Bílý kruh bezpečí o. s. Brno, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Liberec Pomoc
obětem trestných činů – telefonická krizová pomoc, odborné sociální poradenství obětem trstných činů
www.bkb.cz tel. 257 317 110 e-mail: centrala.praha@bkb.cz

Centrum krizové intervence Psychiatrické léčebny Bohnice, Praha 8 Ústavní 91
www.bohnice.cz tel. 284 016 110

Dětské krizové centrum Praha 4 V zápolí 1250/21 www.ditekrize.cz tel. 241 483 853

Elektra o. s. Praha 11 Michnova 1622 Pomoc ženám – obětem sexuálního násilí v dětství a ženám znásilněným www.centrumelektra.cz tel. 272 911 110 e-mail: info@centrumelektra.cz

Rosa Podolská 242/25 147 00 Praha 4 Centrum pro týrané a osamělé ženy
www.rosa-os.cz tel. 241 432 466, 602 246 102

Krizové centrum RIAPS Praha, Chelčického 39 | tel. 222 582 151, 222 586 768 e-mail: riaps@mcssp.cz

Intervenční centrum – Centrum sociálních služeb Praha | Chelčického 39, Praha 3 | tel. +420 281 911 883

Městské centrum sociálních služeb a prevence – regionální institut ambulantních psychosociálních služeb. Psychologická a psychiatrická pomoc v akutní krizi.

Linka důvěry: 222 580 697 

Linka bezpečí Telefonická krizová pomoc dětem a poradenství. www.linkabezpeci.cz tel. 116 111 zdarma pomoc@linkabezpeci.cz

Linka důvěry CSSP Nonstop telefonická linka. Tel. 222 580 697

Soukromé sexuologické centrum GONA s. r. o. Praha Národní třída 25 Palác Metro

Komplexní služby pro pacienty se sexuálními problémy a pro oběti sexuálního násilí  www.sex-centrum.cz tel. 221 085 288 e-mail: info@sex-centrum.cz

Zdroj kontaktů a organizací: https://stopznasilneni.ecn.cz

Kam se obrátit v případě, že jste byli sexuálně napadeni:

Persefona o. s. Občanské sdružení poskytující pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění formou psychologického, sociálního a právního poradenství. V rámci této služby je zajištěna ochrana vašeho soukromí a budou vám poskytnuty základní informace o možnostech řešení situace a dalšího možného postupu. Můžete využít i anonymní emailové poradny.