Skip to content
Menu

Příspěvky autora

Drag Queen není Trans

Drag_Queen_není_trans

Tento slogan z jednoho článku o minulé Prague Pride mě navedl na velmi užitečný LGBT-slovníček základních pojmů týkající se tzv. menšinových podob lásky a genderu. Byl publikován na stránkách praguepride.com a má asi 70 hesel. Drag, tedy zavedená umělecká performance, kdy se muži (queens) oblékají zveličeně jako ženy a stylizovaně karikují tradiční ženské role, je jedním z nich (lze to ale i opačně, pak jsou to kings). Jsou to mimochodem právě tito svébytní umělci, kteří tak pohoršují mnohé lidi na pochodech hrdosti. Ze slovníčku si uděláte dobrý přehled o menšinových sexuálních orientacích a identitách, ale i o problémech, na které LGBT+ lidé narážejí, a postojích, jimž musí čelit. Přirozeně jedním z užitků slovníku je poskytnout manuál, jak o těchto věcech mluvit, aniž byste byli úplně „vedle“, někoho z neznalosti neurazili či nevypadali jako zatížení předsudky, které třeba vůbec nemáte, anebo aspoň na nich nijak nelpíte. Dozvíte se významy častěji používaných slov jako heteronormativita (názor, že jediné správné je být „hetero“), cisgender (ten, kdo se plně identifikuje se svým původně přiznaným pohlavím), či konverzní terapie (terapie, která má někoho vyléčit z homosexuality nebo transsexuality), nebo definice asexuála, aromantika či BDSM. Nahlédnete do tajů obtížných otázek spojených s genderem (třeba kdo se definuje jako gender fluid, intergender nebo agender) a zjistíte nuance postihující různý vztah k homosexualitě u mužů, kteří se za homosexuály nepovažují. Také se dozvíte, již více do detailu a ideově, že postoji, který popírá bisexualitu, se říká monosexismus, a tomu, který popírá, že by existovala nějaká identita kromě mužského a ženského, se říká cissexismus. Anebo že by se správně, jak doporučuje i Rada pro menšiny, nemělo mluvit o homosexuálech, ale o gayích a lesbách, ani o transsexuálech, ale o transgender lidech. Slovníček je takovým barometrem vlastních předsudků – anebo toho, co by někdo předsudkem nazval – anebo pak taky barometr toho, jak daleko je člověk v podpoře LGBT hnutí schopen názorově dojít. Mimochodem tomu, kdo s LGBT hnutím sympatizuje, se říká „ally“.

Slovníček u mě spíše než představu hyperkorektnosti vyvolává představu velké svobody. Nemám pocit, že by mi jím někdo podsouval nějakou ideologii, kromě respektu k různosti sexuálních preferencí a sebepojetí toho kterého člověka, ani mi nepřipadal jako přehlídka absurdit ve smyslu oněch neustále omílaných „63 pohlaví“. Ty v něm sice nenajdete, ale najdete v něm skutečně spoustu termínů popisujících, jak se lidé mohou genderově charakterizovat v rozmanitosti individualit, rolí, společenského očekávání, vztahu k vlastnímu tělu. Pro někoho jsou to bizarní novotvary, pro jiného to může být originální krásný jazyk zachycující pestrost identit a sexualit. Snad ta mnohost slov i sporů o ně uvnitř komunity svědčí o tom, že na tento problém existuje jenom individuální odpověď. Co závěrem? Snad že pokud věříme v to, že slova tvoří realitu (a já v to věřím), myslím, že jazyk spjatý s LGBT hnutím se pokouší stvořit svět, v němž bychom se všichni mohli cítit trochu volněji a mohli s větší tolerancí a respektem nahlížet na sebe i na druhé. Protože aspoň v něčem je menšinový každý a naše různost je naší předností.

Zdroj: (https://praguepride.com/cs/kdo-jsme/media-download/publikace/118-slovnicek-v3/file )

Příspěvky autora

Podobné příspěvky

Drag Queen není Trans

Drag_Queen_není_trans

Tento slogan z jednoho článku o minulé Prague Pride mě navedl na velmi užitečný LGBT-slovníček základních pojmů týkající se tzv. menšinových podob lásky a genderu. Byl publikován na stránkách praguepride.com a má asi 70 hesel. Drag, tedy zavedená umělecká performance, kdy se muži (queens) oblékají zveličeně jako ženy a stylizovaně karikují tradiční ženské role, je jedním z nich (lze to ale i opačně, pak jsou to kings). Jsou to mimochodem právě tito svébytní umělci, kteří tak pohoršují mnohé lidi na pochodech hrdosti. Ze slovníčku si uděláte dobrý přehled o menšinových sexuálních orientacích a identitách, ale i o problémech, na které LGBT+ lidé narážejí, a postojích, jimž musí čelit. Přirozeně jedním z užitků slovníku je poskytnout manuál, jak o těchto věcech mluvit, aniž byste byli úplně „vedle“, někoho z neznalosti neurazili či nevypadali jako zatížení předsudky, které třeba vůbec nemáte, anebo aspoň na nich nijak nelpíte. Dozvíte se významy častěji používaných slov jako heteronormativita (názor, že jediné správné je být „hetero“), cisgender (ten, kdo se plně identifikuje se svým původně přiznaným pohlavím), či konverzní terapie (terapie, která má někoho vyléčit z homosexuality nebo transsexuality), nebo definice asexuála, aromantika či BDSM. Nahlédnete do tajů obtížných otázek spojených s genderem (třeba kdo se definuje jako gender fluid, intergender nebo agender) a zjistíte nuance postihující různý vztah k homosexualitě u mužů, kteří se za homosexuály nepovažují. Také se dozvíte, již více do detailu a ideově, že postoji, který popírá bisexualitu, se říká monosexismus, a tomu, který popírá, že by existovala nějaká identita kromě mužského a ženského, se říká cissexismus. Anebo že by se správně, jak doporučuje i Rada pro menšiny, nemělo mluvit o homosexuálech, ale o gayích a lesbách, ani o transsexuálech, ale o transgender lidech. Slovníček je takovým barometrem vlastních předsudků – anebo toho, co by někdo předsudkem nazval – anebo pak taky barometr toho, jak daleko je člověk v podpoře LGBT hnutí schopen názorově dojít. Mimochodem tomu, kdo s LGBT hnutím sympatizuje, se říká „ally“.

Slovníček u mě spíše než představu hyperkorektnosti vyvolává představu velké svobody. Nemám pocit, že by mi jím někdo podsouval nějakou ideologii, kromě respektu k různosti sexuálních preferencí a sebepojetí toho kterého člověka, ani mi nepřipadal jako přehlídka absurdit ve smyslu oněch neustále omílaných „63 pohlaví“. Ty v něm sice nenajdete, ale najdete v něm skutečně spoustu termínů popisujících, jak se lidé mohou genderově charakterizovat v rozmanitosti individualit, rolí, společenského očekávání, vztahu k vlastnímu tělu. Pro někoho jsou to bizarní novotvary, pro jiného to může být originální krásný jazyk zachycující pestrost identit a sexualit. Snad ta mnohost slov i sporů o ně uvnitř komunity svědčí o tom, že na tento problém existuje jenom individuální odpověď. Co závěrem? Snad že pokud věříme v to, že slova tvoří realitu (a já v to věřím), myslím, že jazyk spjatý s LGBT hnutím se pokouší stvořit svět, v němž bychom se všichni mohli cítit trochu volněji a mohli s větší tolerancí a respektem nahlížet na sebe i na druhé. Protože aspoň v něčem je menšinový každý a naše různost je naší předností.

Zdroj: (https://praguepride.com/cs/kdo-jsme/media-download/publikace/118-slovnicek-v3/file )

Tereza

Již nějakou dobu je ve středním věku. Je členkou dvou redakcí a peer lektorkou. V povznesených chvílích se považuje za filosofku a básnířku. Několik let bylo jejím středobodem i integrační divadlo. Pokud zrovna není přehnaně existenciální, daří se jí nacházet smysl v tvorbě, pomoci a silných zážitcích vzešlých z jejího zjitřeného prožívání. Prospívá jí nebrat se příliš vážně a vidět i v hrozných věcech absurditu a humor. V krajině její paměti stojí zabarikádovaná města upomínající na několik bouřlivých partnerských vztahů. Má pocit, že v celém svém životě nikdy úplně nedokázala najít ve věcech lásky svůj vlastní hlas.

Tags