Skip to content
Menu

Příspěvky autora

Zvlčet

wolf-2864647_1920 (1)

Nad ránem v poli vlčí máky
Ďáblovo rudé sémě
Plevel zatracený
Zavržený
Nádherný
Sprostý a zvrhlý
V sešikovaném obilí
Určeném na chleba Páně

Příspěvky autora

Podobné příspěvky

Zvlčet

wolf-2864647_1920 (1)

Nad ránem v poli vlčí máky
Ďáblovo rudé sémě
Plevel zatracený
Zavržený
Nádherný
Sprostý a zvrhlý
V sešikovaném obilí
Určeném na chleba Páně

Eva Lu Ace

Jejím osudem je neustále hodnotit a přehodnocovat sebe sama a někdy i svět. V dospívání ji cosi vyrušilo, když se tvořila její identita, a aktualizace nemohly být dokončeny, tudíž spadl celý systém. Od té doby až dodnes instaluje nový. Součástí instalace je časté vyhodnocování chyb systému, což mimo jiné nelibě nese její přítel. Prakticky nepřetržitě jsou analyzovány všechny vstupní informace, co kdo řekl, jak se kdo podíval, a podle toho je aktualizován systém. Dokončení aktualizací je v nedohlednu. Modlí se za vyšší kvalitu vstupních informací, tak aby se systém mohl zdařile optimalizovat a mohlo se konečně začít dělat něco pořádného.