Skip to content
Menu

Příspěvky autora

Je větrno

Je větrno

Trápí mě to trápí

Že musím milovat dva chlapy

Jeden se venku kdesi prochází a loví

Ženy jejichž krásu nelze popsat slovy

Za druhým ženy samy táhnou

Až do jeho sluje

A kde jsem já?

Neslyším své srdce

Muži do větru vítr rozfoukali

A ten teď mocně duje

Příspěvky autora

Podobné příspěvky

Je větrno

Je větrno

Trápí mě to trápí

Že musím milovat dva chlapy

Jeden se venku kdesi prochází a loví

Ženy jejichž krásu nelze popsat slovy

Za druhým ženy samy táhnou

Až do jeho sluje

A kde jsem já?

Neslyším své srdce

Muži do větru vítr rozfoukali

A ten teď mocně duje

Eva Lu Ace

Jejím osudem je neustále hodnotit a přehodnocovat sebe sama a někdy i svět. V dospívání ji cosi vyrušilo, když se tvořila její identita, a aktualizace nemohly být dokončeny, tudíž spadl celý systém. Od té doby až dodnes instaluje nový. Součástí instalace je časté vyhodnocování chyb systému, což mimo jiné nelibě nese její přítel. Prakticky nepřetržitě jsou analyzovány všechny vstupní informace, co kdo řekl, jak se kdo podíval, a podle toho je aktualizován systém. Dokončení aktualizací je v nedohlednu. Modlí se za vyšší kvalitu vstupních informací, tak aby se systém mohl zdařile optimalizovat a mohlo se konečně začít dělat něco pořádného.