Skip to content
Menu

Příspěvky autora

Prostě dítě nechci

prostě_dítě_nechci

PROSTĚ DÍTĚ NECHCI

Článek s tímto názvem od Veroniky Tázlerové vyšel 18.6.2023 na webu medium.seznam.cz. Rozhodli jsme se jej uveřejnit i na našich stránkách vzhledem k tomu, že otázka zda mít či nemít děti se nás, lidí s handicapem, palčivě týká. Pokud má žena diagnostikované duševní onemocnění, často se rozhodne děti si nepořizovat. Každý den musí bojovat s vyčerpaností způsobenou příznaky nebo medikací, a kromě toho musí zvažovat případný vliv medikace na plod. Dále také často pochází z neuspokojivých rodinných podmínek, a proto nemá k dispozici v tomto případě nezbytně potřebnou podporu rodiny. Nicméně má to štěstí, že se jí otázka, proč nemá děti, zas tolik netýká, protože od ní společnost spíše očekává bezdětnost. Častěji se setká s překvapenou reakcí, když se rozhodne, že děti mít chce. Přesto i bezdětná žena s diagnózou duševního onemocnění se někdy dostane mezi lidi, kteří o její diagnóze nic neví, a mohou se podivovat, proč nemá děti. Tehdy je nucena se, ač velmi nerada, diagnózou hájit. Existuje ale mnoho dalších pádných důvodů, proč nemít děti a třeba mezi nimi najdete v následujícím článku i nějaký, s kterým se ztotožníte stejně jako se skutečností, že máte psychiatrickou diagnózu.

Může si žena dovolit nechtít děti? Není lepší nebýt žádná matka než špatná matka? Jak se svobodně rozhodnout o tom, zda mít či nemít potomstvo?

Jsi divná, sobecká, kariéristka. Nikdy nezjistíš, o čem život skutečně je. Určitě si to ještě rozmyslíš. A jestli ne, zůstaneš ve stáří sama a budeš hořce litovat.

Pokud jste žena, která se dobrovolně rozhodla nemít děti a našla jste odvahu říct to veřejně, určitě jste se s podobnými poznámkami setkala. Společenský úzus praví, že plodit děti je naše

povinnost. A nejenom to. Máme mít od přírody mateřské pudy, být milujícími pečovatelkami, toužit po rodinném zázemí, a jestli tomu tak není, nezdravě to v nás potlačila přehnaná ambicióznost, nebezpečná genderová ideologie, trauma z dětství (dosaďte si, co chcete).

K čemu jsou holky na světě?

To, že žena porodí (nejlépe mužské) potomky rodu a jejím hlavním smyslem života se stane mateřství, se od nás prostě očekává. Je to důvod naší existence. Naplnění podstaty života. A když se dobrovolně rozhodneme děti nemít, zasloužíme si v lepším případě lítost, v horším odsouzení.

„Děti mi nic neříkají a nemám k nim žádný vztah. Když jsem to řekla veřejně, chodily mi vulgární zprávy. Psali mi, že jsem blbá a sobecká a že si to určitě rozmyslím,“ líčí v rozhovoru pro DVTV Nikola Šrubařová, zakladatelka facebookové stránky No kidding Czech (Komunita lidí, kteří se svobodně a dobrovolně rozhodli, že nebudou a nechtějí mít děti).

Důvodů, proč se žena dobrovolně rozhodne nemít děti, je více. Některé je nemají rády, děsí se

jich. Jiné děti rády mají, ale stačí jim pohrát si s nimi u kamarádky a po vlastních netouží. Další se bojí porodu a odmítají ho podstoupit. Nechtějí se kvůli potomkům vzdát své práce, zajetého života a svobody. Mohou se bát zodpovědnosti, tuší, že by nebyly dobré matky, nemají mateřské pudy, trpělivost, strachují se postižení a dědičných chorob, myslí si, že dítě by narušilo jejich vztah s partnerem…

Podle enviromentalistky Marie Drahoňovské, která o tom mluvila s respondentkami věku 28 až 38 let ale hraje často velkou roli i altruismus. „Ženy říkaly, že nejsou bezdětné kvůli sobě, ale jsou bezdětné pro druhé. Dodávaly, že péči, kterou by jinak věnovaly svému dítěti, chtějí věnovat ochraně přírody, případně lidí, kteří už na světě jsou,“ popisuje Drahoňovská. „Tyto ženy často zmiňovaly, že žijeme v přelomové době. Dokonce zazněla přímo formulace, že se stahují mračna. A ve chvíli, kdy nastane krize, tak nechtějí být svázány rodinou a láskou ke svému dítěti, ale chtějí být připraveny stát v čele změny a postarat se o ty, kteří třeba budou přicházet.“ Mezi další

enviromentální důvody, proč se ženy rozhodnou nemít děti, patří dále přelidnění, klimatická změna, vyčerpání neobnovitelných zdrojů nebo strach do tohoto „zlého“ světa s ne příliš optimistickou budoucností děti přivádět.

„Mám děti ráda, vždycky jsem je mít chtěla,“ vypráví Anna Bromová. „Jenže do současného světa je těžké přivést potomka. Klimatická změna znamená, že by se narodil do světa, kde bude těžké vypěstovat jídlo, kde bude bída a války, kde se všechno radikálně zhorší. Takže jsem si řekla, že tohle prostě nikomu neudělám a věnuju svůj život snaze o odvrácení téhle katastrofy.“

Podle americké studie je rozhodnutí, zda mít, či nemít dítě, ohledně osobního dopadu na změny klimatu klíčové: zatímco například vegetariánství pomůže snížit emise skleníkových plynů o méně než tunu ročně, nemít dítě znamená snížení emisí kolem šedesáti tun.

Mít děti je rozhodnutí každé ženy

Zda mít, či nemít dítě je svobodná volba každé ženy. To, že jste majitelkou dělohy, neznamená, že jste povinna rodit. Většina žen děti miluje, chce je, ale je i hrstka takových, kterým tahle malá

stvoření nic neříkají. Nechtějí se o ně starat, vychovávat je. Nevěří tomu, že by je udělaly

šťastnějšími. Tak proč je do toho nutit jen kvůli společenským konvencím? Není lepší nebýt žádná matka než špatná matka?

I přes skutečnost, že bezdětných párů v Česku přibývá, je žena s cejchem nechce děti stále společenské tabu. Horší už to mají snad jen ženy, které litují, že se staly matkami. Ty to nemůžou říct nahlas nikdy. Přitom nechtít děti by mělo být stejně normální jako je chtít. Svobodná volba.

Zásadní životní rozhodnutí, které by mělo vycházet z nás, ne z tlaku okolí.

„Ti, kteří děti nechtějí, bývají inteligentní lidé, kteří přemýšlejí nad vzorci, které jim společnost zaryla pod kůži,“ říká rodinná terapeutka Kateřina Kolářová. Dodává, že pokud sami dokážeme poctivě přiznat, co nás vede k rozhodnutí nemít děti, je úplně v pořádku nacházet naplnění a štěstí jinde.

Jak se svobodně rozhodnout o tom, zda mít či nemít děti?

(Ne)chcete mít dítě? Upřímná odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Pomoci vám může série otázek sestavená gynekoložkou a genetičkou Myra J. Wick z americké Mayo Clinic, která má budoucí rodiče dovést ke svobodnému rozhodnutí , zda mít děti či nikoliv. Sepsala je v knize Guide to a Healthy Pregnancy

Proč chci mít dítě?

Cítí to váš partner stejně?

Sdílíte společné představy o tom, jak vychovávat dítě? Pokud ne, prodiskutovali jste spolu rozdíly? Jak ovlivní dítě váš současný i budoucí životní styl a kariéru? Jste připraven(á) a chcete tyto změny podniknout?

Je v mém životě přítomno mnoho stresu, který by mohl narušit moji schopnost pečovat o sebe a užívat si těhotenství? A co u mého partnera? Je stres problém, či nikoliv?

Jsme s partnerem/partnerkou emocionálně připraveni na to stát se rodiči?

Můžeme si po finanční stránce dovolit mít a vychovávat dítě? Pokud jste single, máte potřebné zdroje pro péči o sebe a o dítě?

Pokud se rozhodnete vrátit se do práce, máte přístup k dostatečně dobré péči o dítě (školka, chůva, babičky apod.)?

Každá z nich vyžaduje delší zamyšlení a diskusi s partnerem. Pokud tomu ale věnujete dostatek času, mohou vám pomoci dospět k rozhodnutí, které (ne)změní celý váš dosavadní život.

Máte právo děti nemít

Ať už se nakonec rozhodnete jakkoliv, moc vám držím palce v tom, abyste si za svým rozhodnutím i přes tlak okolí dokázaly stát. Máte právo děti nemít. (I když se to v Česku moc nerespektuje.)

Nemusíte se za to omlouvat. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat. Nejste méněcenná. A jestli ve svém okolí nemáte nikoho, kdo by to chápal, napište mi . Ráda vás vyslechnu.

Anketa

Je posláním ženy porodit děti? Ano

Ne

PS: V tomto článku záměrně nezmiňuji zdravotní, ekonomické, sociální a další důvody, které ženám toužícím po dítěti založení rodiny znemožňují. To by vydalo na celou esej a na úplně jiné téma.

Zdroj: medium.seznam.cz, 18/06/2023, autor: : Veronika Tázlerová

Příspěvky autora

Podobné příspěvky

Prostě dítě nechci

prostě_dítě_nechci

PROSTĚ DÍTĚ NECHCI

Článek s tímto názvem od Veroniky Tázlerové vyšel 18.6.2023 na webu medium.seznam.cz. Rozhodli jsme se jej uveřejnit i na našich stránkách vzhledem k tomu, že otázka zda mít či nemít děti se nás, lidí s handicapem, palčivě týká. Pokud má žena diagnostikované duševní onemocnění, často se rozhodne děti si nepořizovat. Každý den musí bojovat s vyčerpaností způsobenou příznaky nebo medikací, a kromě toho musí zvažovat případný vliv medikace na plod. Dále také často pochází z neuspokojivých rodinných podmínek, a proto nemá k dispozici v tomto případě nezbytně potřebnou podporu rodiny. Nicméně má to štěstí, že se jí otázka, proč nemá děti, zas tolik netýká, protože od ní společnost spíše očekává bezdětnost. Častěji se setká s překvapenou reakcí, když se rozhodne, že děti mít chce. Přesto i bezdětná žena s diagnózou duševního onemocnění se někdy dostane mezi lidi, kteří o její diagnóze nic neví, a mohou se podivovat, proč nemá děti. Tehdy je nucena se, ač velmi nerada, diagnózou hájit. Existuje ale mnoho dalších pádných důvodů, proč nemít děti a třeba mezi nimi najdete v následujícím článku i nějaký, s kterým se ztotožníte stejně jako se skutečností, že máte psychiatrickou diagnózu.

Může si žena dovolit nechtít děti? Není lepší nebýt žádná matka než špatná matka? Jak se svobodně rozhodnout o tom, zda mít či nemít potomstvo?

Jsi divná, sobecká, kariéristka. Nikdy nezjistíš, o čem život skutečně je. Určitě si to ještě rozmyslíš. A jestli ne, zůstaneš ve stáří sama a budeš hořce litovat.

Pokud jste žena, která se dobrovolně rozhodla nemít děti a našla jste odvahu říct to veřejně, určitě jste se s podobnými poznámkami setkala. Společenský úzus praví, že plodit děti je naše

povinnost. A nejenom to. Máme mít od přírody mateřské pudy, být milujícími pečovatelkami, toužit po rodinném zázemí, a jestli tomu tak není, nezdravě to v nás potlačila přehnaná ambicióznost, nebezpečná genderová ideologie, trauma z dětství (dosaďte si, co chcete).

K čemu jsou holky na světě?

To, že žena porodí (nejlépe mužské) potomky rodu a jejím hlavním smyslem života se stane mateřství, se od nás prostě očekává. Je to důvod naší existence. Naplnění podstaty života. A když se dobrovolně rozhodneme děti nemít, zasloužíme si v lepším případě lítost, v horším odsouzení.

„Děti mi nic neříkají a nemám k nim žádný vztah. Když jsem to řekla veřejně, chodily mi vulgární zprávy. Psali mi, že jsem blbá a sobecká a že si to určitě rozmyslím,“ líčí v rozhovoru pro DVTV Nikola Šrubařová, zakladatelka facebookové stránky No kidding Czech (Komunita lidí, kteří se svobodně a dobrovolně rozhodli, že nebudou a nechtějí mít děti).

Důvodů, proč se žena dobrovolně rozhodne nemít děti, je více. Některé je nemají rády, děsí se

jich. Jiné děti rády mají, ale stačí jim pohrát si s nimi u kamarádky a po vlastních netouží. Další se bojí porodu a odmítají ho podstoupit. Nechtějí se kvůli potomkům vzdát své práce, zajetého života a svobody. Mohou se bát zodpovědnosti, tuší, že by nebyly dobré matky, nemají mateřské pudy, trpělivost, strachují se postižení a dědičných chorob, myslí si, že dítě by narušilo jejich vztah s partnerem…

Podle enviromentalistky Marie Drahoňovské, která o tom mluvila s respondentkami věku 28 až 38 let ale hraje často velkou roli i altruismus. „Ženy říkaly, že nejsou bezdětné kvůli sobě, ale jsou bezdětné pro druhé. Dodávaly, že péči, kterou by jinak věnovaly svému dítěti, chtějí věnovat ochraně přírody, případně lidí, kteří už na světě jsou,“ popisuje Drahoňovská. „Tyto ženy často zmiňovaly, že žijeme v přelomové době. Dokonce zazněla přímo formulace, že se stahují mračna. A ve chvíli, kdy nastane krize, tak nechtějí být svázány rodinou a láskou ke svému dítěti, ale chtějí být připraveny stát v čele změny a postarat se o ty, kteří třeba budou přicházet.“ Mezi další

enviromentální důvody, proč se ženy rozhodnou nemít děti, patří dále přelidnění, klimatická změna, vyčerpání neobnovitelných zdrojů nebo strach do tohoto „zlého“ světa s ne příliš optimistickou budoucností děti přivádět.

„Mám děti ráda, vždycky jsem je mít chtěla,“ vypráví Anna Bromová. „Jenže do současného světa je těžké přivést potomka. Klimatická změna znamená, že by se narodil do světa, kde bude těžké vypěstovat jídlo, kde bude bída a války, kde se všechno radikálně zhorší. Takže jsem si řekla, že tohle prostě nikomu neudělám a věnuju svůj život snaze o odvrácení téhle katastrofy.“

Podle americké studie je rozhodnutí, zda mít, či nemít dítě, ohledně osobního dopadu na změny klimatu klíčové: zatímco například vegetariánství pomůže snížit emise skleníkových plynů o méně než tunu ročně, nemít dítě znamená snížení emisí kolem šedesáti tun.

Mít děti je rozhodnutí každé ženy

Zda mít, či nemít dítě je svobodná volba každé ženy. To, že jste majitelkou dělohy, neznamená, že jste povinna rodit. Většina žen děti miluje, chce je, ale je i hrstka takových, kterým tahle malá

stvoření nic neříkají. Nechtějí se o ně starat, vychovávat je. Nevěří tomu, že by je udělaly

šťastnějšími. Tak proč je do toho nutit jen kvůli společenským konvencím? Není lepší nebýt žádná matka než špatná matka?

I přes skutečnost, že bezdětných párů v Česku přibývá, je žena s cejchem nechce děti stále společenské tabu. Horší už to mají snad jen ženy, které litují, že se staly matkami. Ty to nemůžou říct nahlas nikdy. Přitom nechtít děti by mělo být stejně normální jako je chtít. Svobodná volba.

Zásadní životní rozhodnutí, které by mělo vycházet z nás, ne z tlaku okolí.

„Ti, kteří děti nechtějí, bývají inteligentní lidé, kteří přemýšlejí nad vzorci, které jim společnost zaryla pod kůži,“ říká rodinná terapeutka Kateřina Kolářová. Dodává, že pokud sami dokážeme poctivě přiznat, co nás vede k rozhodnutí nemít děti, je úplně v pořádku nacházet naplnění a štěstí jinde.

Jak se svobodně rozhodnout o tom, zda mít či nemít děti?

(Ne)chcete mít dítě? Upřímná odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Pomoci vám může série otázek sestavená gynekoložkou a genetičkou Myra J. Wick z americké Mayo Clinic, která má budoucí rodiče dovést ke svobodnému rozhodnutí , zda mít děti či nikoliv. Sepsala je v knize Guide to a Healthy Pregnancy

Proč chci mít dítě?

Cítí to váš partner stejně?

Sdílíte společné představy o tom, jak vychovávat dítě? Pokud ne, prodiskutovali jste spolu rozdíly? Jak ovlivní dítě váš současný i budoucí životní styl a kariéru? Jste připraven(á) a chcete tyto změny podniknout?

Je v mém životě přítomno mnoho stresu, který by mohl narušit moji schopnost pečovat o sebe a užívat si těhotenství? A co u mého partnera? Je stres problém, či nikoliv?

Jsme s partnerem/partnerkou emocionálně připraveni na to stát se rodiči?

Můžeme si po finanční stránce dovolit mít a vychovávat dítě? Pokud jste single, máte potřebné zdroje pro péči o sebe a o dítě?

Pokud se rozhodnete vrátit se do práce, máte přístup k dostatečně dobré péči o dítě (školka, chůva, babičky apod.)?

Každá z nich vyžaduje delší zamyšlení a diskusi s partnerem. Pokud tomu ale věnujete dostatek času, mohou vám pomoci dospět k rozhodnutí, které (ne)změní celý váš dosavadní život.

Máte právo děti nemít

Ať už se nakonec rozhodnete jakkoliv, moc vám držím palce v tom, abyste si za svým rozhodnutím i přes tlak okolí dokázaly stát. Máte právo děti nemít. (I když se to v Česku moc nerespektuje.)

Nemusíte se za to omlouvat. Nemusíte nikomu nic vysvětlovat. Nejste méněcenná. A jestli ve svém okolí nemáte nikoho, kdo by to chápal, napište mi . Ráda vás vyslechnu.

Anketa

Je posláním ženy porodit děti? Ano

Ne

PS: V tomto článku záměrně nezmiňuji zdravotní, ekonomické, sociální a další důvody, které ženám toužícím po dítěti založení rodiny znemožňují. To by vydalo na celou esej a na úplně jiné téma.

Zdroj: medium.seznam.cz, 18/06/2023, autor: : Veronika Tázlerová

Kateřina

Je šéfredaktorka webu Právo na intimitu v rámci organizace Dobré místo, kde zároveň spoluvede Filosofickou dílnu a podílí se na tvorbě časopisu Na scestí a webu www.offtheroad.cz. V minulosti pracovala jako peer konzultant a peer mentor. Vystudovala obor anglistika-amerikanistika na FFUK, což byl jeden z milníků na její cestě k zotavení. Žije s přítelem v uskupení, kterému říkají „doubles“, což je termín vycházející z pojmu „singles“ a opírající se o teorii svobody ve vztahu a žití na hromádce. Zatím se tento jejich nový koncept nachází ve stádiu teorie, ale přesto jim poskytuje větší bezpečí myšlenka, že různé zamilovanosti, kterými oba trpí, neohrozí jejich domov. Více od Kateřiny na webu Off the road

Tags