Skip to content
Menu

Pozemský čas

pozemský_čas

Jako pramen vody neutěšitelný a nekonečný. Když jsme spolu jako by se zastavil ve stejnou chvíli nám oběma tlukot srdce a čas přestal existovat, jako kdyby nikdo okolo nás nebyl – zmizel by. Zůstala by jen naše srdce a na povrch vyplula naše touha být spolu. Najednou mám pocit, jako kdybychom byli svědky zázraku, který si neumíme logicky zdůvodnit, ale o kterém jsme přesvědčeni, že se stal. Oba máme chuť sevřít se v náručí a pevně se držet, hladit a nevnímat ani tak těla jako zdroj vášně, ale předávat si zvláštní energií impulsy. Stačí pohled a mým tělem proběhne elektrický proud. Jako dva póly, které musí být pořád spolu i myslí. Jako by mě i na dálku hladily jeho ruce, líbaly jeho rty a dívaly se na mě ty jeho nádherné oči. Jsme pro sebe modlitbou, svátostí, inspirací, nadějí a vzácností.

Příspěvky autora

Podobné příspěvky

Pozemský čas

pozemský_čas

Jako pramen vody neutěšitelný a nekonečný. Když jsme spolu jako by se zastavil ve stejnou chvíli nám oběma tlukot srdce a čas přestal existovat, jako kdyby nikdo okolo nás nebyl – zmizel by. Zůstala by jen naše srdce a na povrch vyplula naše touha být spolu. Najednou mám pocit, jako kdybychom byli svědky zázraku, který si neumíme logicky zdůvodnit, ale o kterém jsme přesvědčeni, že se stal. Oba máme chuť sevřít se v náručí a pevně se držet, hladit a nevnímat ani tak těla jako zdroj vášně, ale předávat si zvláštní energií impulsy. Stačí pohled a mým tělem proběhne elektrický proud. Jako dva póly, které musí být pořád spolu i myslí. Jako by mě i na dálku hladily jeho ruce, líbaly jeho rty a dívaly se na mě ty jeho nádherné oči. Jsme pro sebe modlitbou, svátostí, inspirací, nadějí a vzácností.