Skip to content
Menu

Hledači svobody

hledači_svobody

Na daleké, daleké planetě byla jednou jedna podivná opice, která začala mluvit a rozdělávat oheň. A vytvořila divnou civilizaci, když vzdělávala půdu a pěstovala stáda zvířat pro obživu. Ačkoliv absolutní většina musela snést těžkou chudobu a jen a jen pracovat od dětství až po pokročilý věk, zatímco pár nemnohých jen okounělo a těšilo se z tuctů žen, pracovníci se nikdy nevzbouřili. Bylo jich stokrát víc než těch bohatých, ale setrvávali v tichém utrpení. Tahle podivnost fascinovala tamní myslitele po celé věky, záhada však nikdy nebyla rozluštěna. Všichni většinou víceméně pociťovali, že patří k vesmíru, ať už chudí nebo bohatí, čímž se jejich trápení, ať už z chudoby nebo z bohatství, hodně zmírnilo.

Pak si však v určitém okamžiku někteří z nich usmysleli, že se mohou dozvědět víc než celé nesčetné generace jejich předků. Začali porušovat pravidla, byli to hledači svobody. A tak vymizela i ta poslední útěcha. Podnikali odvážné mořeplavby, riskujíce nejen své životy, ale mnohem víc. Protože si toho od Boha žádali až příliš. Bůh by nikdy nedopustil, aby se čluny v případě bouře nepotopily, ale oni se domnívali, že to možné je, a tak se vzdalovali od reality. A příroda najednou přestala být zázračná, proměnila se v něco, co jde jen zužitkovat. A oni se domnívali, že to Bůh schvaluje.

Rozvinul se u nich smysl pro svobodu. Tohle umění zámořské navigace bylo jen začátkem, jen metaforou pro spoustu dalších událostí. Začali si brát za manželky jen ženy, které milovali. A vybírali si také povolání. Objevila se u nich touha vyšplhat se pod vlajkou svobody do vyšší společenské třídy.

A šlo právě o svobodu.

Jenže cena, kterou museli zaplatit, byla mnohem vyšší, než se domnívali. Prolomená pravidla otevřela prostor pro konkurenční boj, a tak se rozšířil i smutek. Když žili bez pravidel, nebyli už schopní pociťovat vesmír. A svoboda jim taky přivodila paranoiu. Z téhle noční můry se nemohli nijak probudit. Pak si však někteří z nich povšimli, že lidé z jiných kultur, kteří stále uzavírali manželství podle přání rodiny, nebývají paranoidní, když vykouří jointa.

A tím se započal konec věku svobody.

Příspěvky autora

Podobné příspěvky

Hledači svobody

hledači_svobody

Na daleké, daleké planetě byla jednou jedna podivná opice, která začala mluvit a rozdělávat oheň. A vytvořila divnou civilizaci, když vzdělávala půdu a pěstovala stáda zvířat pro obživu. Ačkoliv absolutní většina musela snést těžkou chudobu a jen a jen pracovat od dětství až po pokročilý věk, zatímco pár nemnohých jen okounělo a těšilo se z tuctů žen, pracovníci se nikdy nevzbouřili. Bylo jich stokrát víc než těch bohatých, ale setrvávali v tichém utrpení. Tahle podivnost fascinovala tamní myslitele po celé věky, záhada však nikdy nebyla rozluštěna. Všichni většinou víceméně pociťovali, že patří k vesmíru, ať už chudí nebo bohatí, čímž se jejich trápení, ať už z chudoby nebo z bohatství, hodně zmírnilo.

Pak si však v určitém okamžiku někteří z nich usmysleli, že se mohou dozvědět víc než celé nesčetné generace jejich předků. Začali porušovat pravidla, byli to hledači svobody. A tak vymizela i ta poslední útěcha. Podnikali odvážné mořeplavby, riskujíce nejen své životy, ale mnohem víc. Protože si toho od Boha žádali až příliš. Bůh by nikdy nedopustil, aby se čluny v případě bouře nepotopily, ale oni se domnívali, že to možné je, a tak se vzdalovali od reality. A příroda najednou přestala být zázračná, proměnila se v něco, co jde jen zužitkovat. A oni se domnívali, že to Bůh schvaluje.

Rozvinul se u nich smysl pro svobodu. Tohle umění zámořské navigace bylo jen začátkem, jen metaforou pro spoustu dalších událostí. Začali si brát za manželky jen ženy, které milovali. A vybírali si také povolání. Objevila se u nich touha vyšplhat se pod vlajkou svobody do vyšší společenské třídy.

A šlo právě o svobodu.

Jenže cena, kterou museli zaplatit, byla mnohem vyšší, než se domnívali. Prolomená pravidla otevřela prostor pro konkurenční boj, a tak se rozšířil i smutek. Když žili bez pravidel, nebyli už schopní pociťovat vesmír. A svoboda jim taky přivodila paranoiu. Z téhle noční můry se nemohli nijak probudit. Pak si však někteří z nich povšimli, že lidé z jiných kultur, kteří stále uzavírali manželství podle přání rodiny, nebývají paranoidní, když vykouří jointa.

A tím se započal konec věku svobody.

João

Na otázku, kdo jsem, nemám odpověď. Asi proto, že nic nejsem. Snad bych mohl říct, že věřím v Boha. Ale potom v otázce, kdo je Bůh, věřím v to, že ani On nic není.