Skip to content

Příspěvky autora

Bogoljub Krunýř

Bogoljub Krunýř (Anno 2021)

Vlastně to určitě napsal onen plodný. Autor T. V. Jsem jen jeho p(r)óza, ego Bogoljub, příjmením Krunýř. Šachový mistr. Lhář a bystrý pozorovatel života. Pravdivě se obracím k nejrůznějším otázkám lidské sexuality, k právu na intimitu a na necudné sebevyjádření. Nejsem víc než textová funkce, pořádající text jak brambory s máslem. Nemám skutečné názory ani preference, ale za slovo mě prosím berte. Taky za své zážitky se postavím, nejsou mé, ale cizí. Jsem to já, pořádková síla, nic nemravného. Ale to už se předbíhám jak Gauginovy hodinky z exotických krajů. Jak čert. Jak črta pomýleného, avšak o to zuřivějšího tetování skutečnosti krvelačnými slovy. Prosím o klid, zrovna konstruuju… svět.

Bogoljub Krunýř